Kastellet

Världsarvet Karlskrona

posted on 08.04.2014 by Musik på Skärva

Karlskrona ligger i Blekinge som betyder “lugnt hav”. Karlskrona grundades 1680 och blev då en trygg hamn för den svenska örlogsflottan. Staden byggdes på flera öar som under århundradenas lopp byggts samman genom igenfyllningar av vikar och sund. Karlskrona har en väl bevarad stadsplan med breda gator och paradbyggnader, men fascinerar också genom sin närhet till havet. En bedövande vacker skärgård sträcker sig ut mot det öppna havet med ett pärlband av öar, kobbar och skär. Sedan 1998 är Örlogsstaden Karlskrona upptagen som ett ovärderligt världsarv enligt Unescos världsarvslista. Karlskrona uppmärksammades för sin välbevarade stadsplan med stilideal från barocken samt sina unika varvs- och befästningsmiljöer. Några viktiga delar av världsarvet är till exempel äldre bebyggelse på Trossö, Stumholmen och Björkholmen. Likaså Örlogsvarvet och örlogshamnen tillsammans med befästningarna i skärgården och Skärva herrgård. Den utveckling som rådde i Karlskrona under 1600- och 1700-talet väckte stor uppmärksamhet. Det var skeppsbyggeri, arkitektur, anläggnings- och försvarsteknik av yppersta rang. Det mesta finns bevarat och tillgängligt att beskåda idag och Karlskrona är den mest kompletta och bäst bevarade historiska örlogsstad som finns kvar i världen. Vill du veta mer om Karlskrona och dess besöksmål så titta in på Visit Karlskrona.

Följ med på en härlig flygtur över staden och skärgården

 

karlskrona_logotyp_bla